استان
فیلتر
 • همه آگهی ها
فیلترهای انتخابی: دیزل ژنراتور
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور

اگر بخواهیم به طور ساده توضیح دهیم، در طی این فرایند ابتدا موتور دیزل انرژی شیمایی سوخت دیزل را به انرژی مکانیکی – حرکتی تبدیل می‌کند. در ادامه، این نیرو به دینام منتقل شده و به این ترتیب انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که در این دستگاه به هیچ وجه تولید برق صورت نمی‌گیرد؛ بلکه انرژی شیمیایی سوخت به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. کل این فرایند از تئوری القای الکترومغناطیسی مایکل فارادی تبعیت می‌کند که ضمن بررسی قسمت‌های مختلف دیزل ژنراتور بیشتر با آن آشنا خواهیم شد. اگر درباره این موضوع علاقه‌مند هستید، می‌توانید در مورد اجزای دیزل ژنراتور و عملکرد هریک از آن‌ها در مطلب زیر نکات خوبی را دریافت کنید.

اجزای دیزل ژنراتور و بررسی عملکرد هر بخش

 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  6 ساعت قبل در یزد
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  21 ساعت قبل در شیراز
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  1 روز قبل در رشت
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  1 روز قبل در اصفهان
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  1 روز قبل در اهواز
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  2 روز قبل در مشهد
 • 123,456,789 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 روز قبل در تهران
 • 750,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  3 روز قبل در تهران
 • 1,234,567 تومان
  دیزل ژنراتور
  3 روز قبل در تهران
 • 200,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  3 روز قبل در تهران
 • 10,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  3 روز قبل در تهران
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  6 روز قبل در تهران
 • 535,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  6 روز قبل در تهران
 • 12,345 تومان
  دیزل ژنراتور
  6 روز قبل در تهران
 • 230,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  6 روز قبل در تهران
 • 225,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  7 روز قبل در تهران
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  1 هفته قبل در
 • 185,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  1 هفته قبل در تهران
 • 250,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  1 هفته قبل در تهران
 • 230,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  1 هفته قبل در تهران
 • 10,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 450,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 900,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در بوشهر
 • 123,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 760,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 1,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در اهواز
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در مشهد
 • 1,100 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 175,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 40,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 654,321 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 123,456 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 165,500,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 166,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در رشت
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در خرم آباد
 • 123,123 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 150,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در مشهد
 • 900,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 720,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 210,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 230,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 100,000,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 450,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • 510,000 تومان
  دیزل ژنراتور
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  دیزل ژنراتور
  3 هفته قبل در تهران
 • آگهی بیشتر...