استان
فیلتر
 • همه آگهی ها
فیلترهای انتخابی: استابلایزر
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

استابلایزر - تکه‌کابل

استابلایزر

دستگاه‌ها و ابزارت الکتریکی از جمله مواردی هستند که باید از آن‌ها در برابر تغییرات ولتاژ و نوسانات محافظت کرد. با وجود تمام کارهایی که در مسیر کنترل انرژی انجام شده است تا ولتاژ متناسب با دستگاه مورد نظر ثابت بماند، اما همچنان تغییر ولتاژ، نوسان و قطع و وصل ناگهانی آن باعث ایجاد خسارت می‌شود. راه حل این مشکلات دستگاه استابلایزر یا همان تثبیت کننده ولتاژ است که می‌تواند از آسیب‌های احتمالی به دستگاه‌های الکتریکی جلوگیری کند. برای آگاهی از انواع مختلف این دستگاه و کاربرد هریک از آن‌ها، مقاله زیر می‌تواند کمک خوبی برای شما باشد.

استابلایزر چیست؟

 • توافقی
  استابلایزر
  3 ساعت قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  8 ساعت قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  14 ساعت قبل در تهران
 • 12,000,000 تومان
  استابلایزر
  2 روز قبل در دزفول
 • توافقی
  استابلایزر
  2 روز قبل در رشت
 • 1,050,000 تومان
  استابلایزر
  2 روز قبل در شیراز
 • 25,980,000 تومان
  استابلایزر
  3 روز قبل در تهران
 • 15,500,000 تومان
  استابلایزر
  3 روز قبل در تهران
 • 19,000,000 تومان
  استابلایزر
  3 روز قبل در برازجان
 • 11,900,000 تومان
  استابلایزر
  3 روز قبل در تهران
 • 26,000,000 تومان
  استابلایزر
  4 روز قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  4 روز قبل در شیراز
 • 26,500,000 تومان
  استابلایزر
  5 روز قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  6 روز قبل در کمال شهر
 • 10,900,000 تومان
  استابلایزر
  6 روز قبل در
 • 14,000,000 تومان
  استابلایزر
  6 روز قبل در تهران
 • 10,000,000 تومان
  استابلایزر
  6 روز قبل در تهران
 • 176,000,000 تومان
  استابلایزر
  6 روز قبل در کرج
 • 4,200,000 تومان
  استابلایزر
  1 هفته قبل در کرج
 • 4,000,000 تومان
  استابلایزر
  1 هفته قبل در کرج
 • 18,000,000 تومان
  استابلایزر
  1 هفته قبل در دزفول
 • 16,000,000 تومان
  استابلایزر
  1 هفته قبل در تهران
 • 3,400,000 تومان
  استابلایزر
  1 هفته قبل در تهران
 • 450,000,000 تومان
  استابلایزر
  2 هفته قبل در تهران
 • 9,850,000 تومان
  استابلایزر
  2 هفته قبل در تهران
 • 16,000,000 تومان
  استابلایزر
  2 هفته قبل در پاکدشت
 • 9,840,000 تومان
  استابلایزر
  2 هفته قبل در کرج
 • توافقی
  استابلایزر
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  2 هفته قبل در سیرجان
 • توافقی
  استابلایزر
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  3 هفته قبل در تهران
 • 6,600,000 تومان
  استابلایزر
  3 هفته قبل در کرج
 • 11,400,000 تومان
  استابلایزر
  3 هفته قبل در کرج
 • توافقی
  استابلایزر
  3 هفته قبل در لاله زارتهران
 • 13,000,000 تومان
  استابلایزر
  3 هفته قبل در تبریز
 • 15,700,000 تومان
  استابلایزر
  3 هفته قبل در تهران
 • 12,000,000 تومان
  استابلایزر
  3 هفته قبل در تبریز
 • توافقی
  استابلایزر
  3 هفته قبل در قم
 • 17,960,000 تومان
  استابلایزر
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  3 هفته قبل در کرمانشاه
 • 16,000,000 تومان
  استابلایزر
  4 هفته قبل در تهران
 • 27,000,000 تومان
  استابلایزر
  4 هفته قبل در تهران
 • 7,000,000 تومان
  استابلایزر
  4 هفته قبل در تهران
 • 7,700,000 تومان
  استابلایزر
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  استابلایزر
  4 هفته قبل در بابل
 • 12,530,000 تومان
  استابلایزر
  4 هفته قبل در مشهد
 • 3,500,000 تومان
  استابلایزر
  4 هفته قبل در تهران
 • 26,100,000 تومان
  استابلایزر
  4 هفته قبل در مشهد
 • آگهی بیشتر...