تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

لوازم و تجهیزات مخابرات - تکه‌کابل

 • 1,100,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  9 ساعت قبل در مشهد
 • 100,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  12 ساعت قبل در تهران
 • 10,000,000 تومان
  تجهیزات شبکه
  2 روز قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات فیبر نوری
  5 روز قبل در تهران
 • 1,250,000 تومان
  تجهیزات شبکه
  6 روز قبل در تبریز
 • 50,000 تومان
  تجهیزات شبکه
  6 روز قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات شبکه
  1 هفته قبل در
 • 1,111 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 هفته قبل در
 • 111,111 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 هفته قبل در لاهیجان
 • 4,500,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 هفته قبل در بوشهر
 • 5,680,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 هفته قبل در تهران
 • 1,000,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 هفته قبل در اصفهان
 • 6,980,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات شبکه
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات رادیویی مخابرات
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات شبکه
  2 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  تجهیزات رادیویی مخابرات
  2 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات شبکه
  2 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  تجهیزات فیبر نوری
  2 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  تجهیزات شبکه
  2 هفته قبل در اصفهان
 • 10 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  2 هفته قبل در تبریز
 • 100,000 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  3 هفته قبل در اهواز
 • 600,000 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  3 هفته قبل در شیراز
 • 276,000,000 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  3 هفته قبل در شیراز
 • 1,300,000 تومان
  تجهیزات رادیویی مخابرات
  4 هفته قبل در شیراز
 • 50,000 تومان
  تجهیزات رادیویی مخابرات
  4 هفته قبل در مشهد
 • توافقی
  تجهیزات فیبر نوری
  4 هفته قبل در تهران
 • 75,000 تومان
  فیبر نوری
  4 هفته قبل در تهران
 • 68,000,000 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  4 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات جانبی مخابرات
  4 هفته قبل در تهران
 • 400,000 تومان
  تجهیزات شبکه
  4 هفته قبل در دزفول
 • 1,750,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  4 هفته قبل در تهران
 • 715,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  4 هفته قبل در مشهد
 • 3,900,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  4 هفته قبل در کرمان
 • توافقی
  نردبان مخابراتی
  4 هفته قبل در زنجان
 • توافقی
  سایر تجهیزات مخابرات
  4 هفته قبل در رشت
 • 111,111,111 تومان
  نردبان مخابراتی
  4 هفته قبل در بجنورد
 • 7,800,000 تومان
  تجهیزات دسترسی مخابرات
  1 ماه قبل در تهران
 • 111,111 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  تابلو مخابراتی
  1 ماه قبل در تهران
 • 1,890,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • 280,000 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  1 ماه قبل در یزد
 • 100,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 ماه قبل در تهران
 • 1,000 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  1 ماه قبل در یزد
 • 149,000 تومان
  نردبان مخابراتی
  1 ماه قبل در تبریز
 • 500,000 تومان
  تجهیزات فیبر نوری
  1 ماه قبل در مشهد
 • آگهی بیشتر...