استان
فیلتر
فیلترهای انتخابی: اعلام و اطفا حریق
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

اعلام و اطفا حریق

اعلام و اطفا حریق

تمامی ‌سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق بر اساس یک سری اصول مشترک عمل می‌کنند. به عنوان مثال اگر شناساگر دود یا حرارت کنش مشکوکی را تشخیص دهد یا اینکه شخصی با شکستن شیشه نقاط هشدار دستی، سیستم را فعال کند، بلافاصله زنگ هشدار برای اطلاع به سایرین به منظور تخلیه سریع ساختمان به صدا در می‌آید. حتی برخی از این تجهیزات می‌توانند واحد‌های آتش نشانی اطراف را از حادثه رخ داده مطلع نمایند. در ادامه واحد اطفاء حریق فعال می‌شود تا با استفاده از مکانیسم‌های از پیش در نظر گرفته شده، به مبارزه با شعله‌ها بپردازد. بنابراین تفاوت‌های این سیستم‌ها در شیوه هشدار حریق و همچنین روش‌های مقابله با آن‌ها است. سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق را بر اساس شیوه اعلام هشدار می‌توان به چهار گروه عمده تقسیم کرد. برای اطلاع بیشتر از مورد سیستم های اعلام و اطفا حریق، خوب است تا مقاله مختصر و مفید زیر را در چند دقیقه مطالعه کنید.

انواع سیستم‌های اعلام و اطفا حریق

 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  4 روز قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  4 روز قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  4 روز قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  4 روز قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  4 روز قبل در ارومیه
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  5 روز قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  5 روز قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  6 روز قبل در کیش
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  6 روز قبل در مشهد
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  1 هفته قبل در مشهد
 • 269,000 تومان
  تجهیزات اعلام حریق
  1 هفته قبل در لاله زارتهران
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  1 هفته قبل در مشهد
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  1 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  1 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  1 هفته قبل در فیروزکوه
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  1 هفته قبل در شریف آباد
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  1 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  1 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در اهواز
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در بابل
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در دزفول
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در اراک
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در مشهد
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در مشهد
 • 33,000 تومان
  تجهیزات اطفاء حریق
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  2 هفته قبل در اصفهان
 • 260,000 تومان
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در تهران
 • 2,000,000 تومان
  تجهیزات اعلام حریق
  2 هفته قبل در کرمانشاه
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  3 هفته قبل در مشهد
 • 350,000 تومان
  تجهیزات اطفاء حریق
  3 هفته قبل در مشهد
 • 640,000 تومان
  تجهیزات اطفاء حریق
  فروشگاه - اندیمشک
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  3 هفته قبل در کرج
 • 190,000 تومان
  تجهیزات اطفاء حریق
  3 هفته قبل در تهران
 • 150,000 تومان
  تجهیزات اطفاء حریق
  3 هفته قبل در مشهد
 • 210,000 تومان
  تجهیزات اطفاء حریق
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اطفاء حریق
  3 هفته قبل در تهران
 • 575,000 تومان
  تجهیزات اطفاء حریق
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  3 هفته قبل در مشهد
 • 111,111 تومان
  تجهیزات اعلام حریق
  3 هفته قبل در شیراز
 • 247,000 تومان
  تجهیزات اعلام حریق
  3 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  3 هفته قبل در خرم‌آباد
 • 3,500,000 تومان
  تجهیزات اعلام حریق
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  تجهیزات اعلام حریق
  3 هفته قبل در لاله زارتهران
 • آگهی بیشتر...