استان
فیلتر
فیلترهای انتخابی: ضایعات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

ضایعات - تکه‌کابل

 • 320,000 تومان
  ضایعات آهن
  13 ساعت قبل در اسلامشهر
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  20 ساعت قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  23 ساعت قبل در تهران
 • 16,000 تومان
  ضایعات آهن
  1 روز قبل در قم
 • 18,000,000 تومان
  ضایعات آهن
  2 روز قبل در تهران
 • 15,500 تومان
  ضایعات مس
  2 روز قبل در کرج
 • 17,000 تومان
  ضایعات آهن
  2 روز قبل در تهران
 • 123,456 تومان
  ضایعات مس
  2 روز قبل در تبریز
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  2 روز قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  ضایعات آهن
  2 روز قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  ضایعات آهن
  3 روز قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات آهن
  3 روز قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  ضایعات آهن
  3 روز قبل در ماهدشت
 • توافقی
  ضایعات آهن
  3 روز قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  ضایعات مس
  3 روز قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  ضایعات آهن
  3 روز قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  ضایعات آهن
  3 روز قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  ضایعات آهن
  3 روز قبل در نسیم شهر
 • 18,000 تومان
  ضایعات آهن
  4 روز قبل در تهران
 • 18 تومان
  ضایعات آهن
  4 روز قبل در تهران
 • 1,000 تومان
  ضایعات مس
  4 روز قبل در کرج
 • 21,000 تومان
  ضایعات آلومینیوم
  4 روز قبل در شیراز
 • توافقی
  قرقره چوبی
  4 روز قبل در تهران
 • 17,500 تومان
  ضایعات آهن
  4 روز قبل در تهران
 • 20,000 تومان
  ضایعات مس
  4 روز قبل در شیراز
 • 420,000 تومان
  ضایعات آهن
  5 روز قبل در تبریز
 • 19,000 تومان
  ضایعات آلومینیوم
  5 روز قبل در تهران
 • 35,500 تومان
  ضایعات آهن
  5 روز قبل در تبریز
 • 3,590,000 تومان
  قرقره فلزی
  5 روز قبل در مشهد
 • 495,000 تومان
  ضایعات آهن
  5 روز قبل در تبریز
 • 111,111 تومان
  ضایعات آهن
  7 روز قبل در ساوه
 • 1,111 تومان
  قرقره فلزی
  7 روز قبل در اصفهان
 • 21 تومان
  ضایعات آهن
  7 روز قبل در کرمانشاه
 • 15,000 تومان
  ضایعات آهن
  7 روز قبل در
 • 25,000 تومان
  ضایعات آهن
  1 هفته قبل در مشهد
 • 33,000 تومان
  ضایعات آهن
  1 هفته قبل در تبریز
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  1 هفته قبل در تهران
 • 30,000 تومان
  ضایعات آهن
  1 هفته قبل در شیراز
 • 36,660 تومان
  ضایعات آهن
  1 هفته قبل در تبریز
 • توافقی
  ضایعات آهن
  1 هفته قبل در اردبیل
 • توافقی
  ضایعات آلومینیوم
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات مس
  1 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ضایعات آهن
  2 هفته قبل در حسن آباد
 • توافقی
  ضایعات مس
  2 هفته قبل در
 • آگهی بیشتر...