تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
  • توافقی
    ترانس جریان برق
    1 سال قبل در تهران