تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش ضایعات مجموعه های ورزشی شمشک و دیزین
براورد : ۸/۹۸۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 449/215/000 ریال مندرج در اصل اگهی خرید : 1/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی
فروش ضایعات مجموعه های ورزشی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.