تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید تحت به شماره انتظامی ایران ۱۸- ۱۳۶ ط ۹۶ متعلق به آقای نصرت اله آئینی به شماره ملی ۳۸۰۱۶۱۱۶۵۵ بعلت عدم ایفای تعهدات سند مهریه منجر به صدور اجرائیه تشکیل پرونده اجرایی تحت کلاسه مذکور و سیر مراحل اجرایی برابر آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا گردیده در نهایت طبق نظریه کارشناسی وارده به شماره ۴۸۰۰۱۸۸۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ کارشناس رسمی دادگستری خودرو بازداشت شده سواری سایپا مدل ۱۳۹۰، رنگ سفید روغنی با ظرفیت ۵ نفر و تعداد سیلندر ۴ و نوع سوخت بنزین تعداد محور ۲ و تعداد چرخ ۴ و شماره موتور ۸۰۱۲۹۳۰ با شماره شاسی:۵۸۱۰۰۹۰۰۱۲۳۳۱۷ به نام آقای نصرت اله آئینی که مشخصات آن با سوابق شماره گذاری انطباق دارد. اتومبیل موصوف از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ تحویل پارکینگ شده و نیاز به مرمت و راه اندازی دارد. بدنه رنگ دارد و آج لاستیک ها ۵۰ درصد است. قسمت عقب شامل گلگیرها و سینی عقب کف جعبه تصادفی بازسازی شده است. این وسیله دارای ۵/۴۶۰/۰۰۰ ریال خلافی است و دارای هزینه پارکینگ از روز توقف تا زمان ترخیص است. خودرو فوق الذکر به مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.