تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : مشاور کارفرما در پیمان EPC بابت توسعه دوفیدر خط ۲۳۰کیلوولت پست سراوان طبق شرایط خصوصی پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۵۰۳۰۰۰۳۰۷
برگزار کننده : شرکت برق منطقه ای
نام سرویس : فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو
تعداد : ۱خدمت
تاریخ نیاز : ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
محل تحویل : استان : سیستان و بلوچستان ، شهر : زاهدان

شرایط آگهی

شرکتهایی مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت میباشند که دعوتنامه فیزیکی دریافت نمایند ، بارگذاری پیشنهاد و انالیز قیمت ، شماره تماس , تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و تصویر گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر در امور پیمانکاری در سامانه الزامیست .
مشاور کارفرما در پیمان EPC بابت توسعه دوفیدر خط ۲۳۰کیلوولت پست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.