تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : شرایط استعالم بهاء خرید خدمات واگذاری سرویس، نگهداری، راهبری و تعمیر آسانسورهای
مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی طبق مدارک پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۳۰۰۹۵۰۰۰۳۶۲
برگزار کننده : مرکز اموزشی درمانی ایت اله طالقانی استان کرمانشاه
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱مدارک پیوست
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
محل تحویل : استان : کرمانشاه ، شهر : کرمانشاه

شرایط آگهی

شرایط استعالم بهاء خرید خدمات واگذاری سرویس، نگهداری، راهبری و تعمیر آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی طبق مداک پیوست
خرید خدمات واگذاری سرویس، نگهداری، راهبری و تعمیر آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.