تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیر وتجهیز اساسی موتور پمپ مستحدثات مدیریت بحران بلوار مطهری

شرایط آگهی

فاقد رتبه پیمانکاران - خدمات - رشته فروشندگان - ابزار فروشان
تعمیر وتجهیز اساسی موتور پمپ مستحدثات مدیریت بحران بلوار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.