تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و اندازه گیری گاز – برآورد اولیه ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین مبلغ 1.110.000.000 ریال -
خرید ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و اندازه گیری گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.