تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات گازرسانی ایستگاه های تقلیل فشار حفاظت از رنگ منطقه ۴

شرایط آگهی

اعلام نشده
امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات گازرسانی ایستگاه های تقلیل فشار حفاظت از رنگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.