تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای عملیات بهسازی شبکه آبیای فضای سبز بلوار چمران و سطح منطقه یک
براورد : ۱۸/۷۵۱/۹۰۷/۷۶۹ ریال

شرایط آگهی

دارای حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور رتبه 5 در رشته تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین : 938/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی
اجرای عملیات بهسازی شبکه آبیای فضای سبز بلوار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.