تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول(خودروی سواری پراید مدل ۱۳۸۷ بشماره انتظامی ۷۹ ایران ۱۷۱ ل ۵۴ )
بستانکار: زهرا یونسی
بدهکار: وراث مرحوم ابراهیم مبارکی
بموجب پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۲۰۰۱۹۵ وراث مرحوم ابراهیم مبارکی نام پدر: اسماعیل، تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۳/۱۰ ، شماره ملی: ۰۴۵۰۰۷۶۶۰۱ شماره شناسنامه: ۸۱۴۳ به نشانی: تهران، درکه، خیابان میراسماعیلی ،کوچه بهاراول،کوچه شهید بیژن نعیمی ،پلاک ۲۵ عبارتند از:۱) امیر مهدی مبارکی نام پدر: ابراهیم شماره ملی: ۷۲۸۰۱۹۴۰۴۴ به نشانی: تهران، درکه، خیابان میراسماعیلی ،کوچه بهاراول،کوچه شهید بیژن نعیمی ،پلاک ۲۵ (فرزند متوفی) ۲) سالار مبارکی نام پدر: ابراهیم شماره ملی: ۰۴۴۰۶۵۰۷۵۵ به نشانی: تهران، درکه، خیابان میراسماعیلی ،کوچه بهاراول،کوچه شهید بیژن نعیمی ،پلاک ۲۵ (فرزند متوفی) ۳) سولماز مبارکی نام پدر: ابراهیم شماره ملی: ۰۴۴۰۲۰۷۸۰۰ به نشانی:تهران، درکه، خیابان میراسماعیلی ،کوچه بهاراول،کوچه شهید بیژن نعیمی ،پلاک ۲۵ (فرزند متوفی) از بابت سند نکاحیه شماره: ۶۴۲۲ مورخه ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ (تنظیمی دفترازدواج شماره ۱۲۵ و طلاق شماره ۲ شهر قزوین استان قزوین ) تعداد ۱۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی ( که طبق استعلام شماره ۳۱۰/۱۴۰۲/۱۲۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ قیمت هر عدد سکه مبلغ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده که مجموع کل مهریه مبلغ ۳۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است- از بابت مهریه به خانم زهرا یونسی ، نام پدر: محمدیوسف ، تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۰۱/۱۱، شماره ملی: ۰۴۵۱۱۲۶۳۱۹ ،شماره شناسنامه: ۱۱۴ به نشانی: محمدیه، منطقه ۳،خیابان زراد،ورودی فدک دوم،وردوی ۴،واحد ۴ بدهکار بوده که بعلت عدم پرداخت منجر به صدور کلاسه ۱۴۰۲۰۰۰۱۸ در اجرای ثبت الموت شرقی گردید سپس پرونده وفق ماده ۳۰ و ۳۱ آئین نامه اجرا به اجرای ثبت شهرستان البرز نیابت داده شد و تحت کلاسه ۱۴۰۲۰۰۱۹۵ در این اداره تشکیل پرونده شد پس از ابلاغ اجرائیه و تایید صحت آن ، در قبال قسمتی از بدهی مدیون،یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل : ۱۳۸۷ تیپ : جی ال ایکس بشماره انتظامی ۷۹ ایران ۱۷۱ ل ۵۴ بشماره موتور : ۲۲۶۸۰۴۸
شماره شاسی : ۱۴۱۲۲۸۶۶۸۰۲۹۶ بازداشت گردید و سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ارزیابی و دارای مشخصات ذیل می باشد :
مشخصات خودرو:
نوع سواری، سیستم: پراید ، شماره انتظامی: ۷۹ ایران ۱۷۱ ل ۵۴ ،تیپ: جی ال ایکس ، مدل: ۱۳۸۷ ، برنگ: نوک مدادی متالیک ، نوع سوخت: بنزین- گاز -دوگانه سوز ، تعداد سیلندر: ۴ ،تعداد محور: ۲ ، شماره موتور: ۲۲۶۸۰۴۸، شماره شاسی: ۱۴۱۲۲۸۶۶۸۰۲۹۶
وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید :
۱) اطاق و بدنه : اطاق سالم و پوسته سقف سوختگی رنگ و بدنه دارای خط وخش میباشد.
۲)موتور: موتور بصورت خاموش بازدید شد
۳)گیربکس و دیفرانسیل: مستعمل و در حد مدل وسیله می باشد
۴)رینگ و لاستیک: رینگ ها اسپورت و سالم و لاستیک های جلو حدوداً ۵۰ درصد و لاستیکهای عقب حدوداً ۴۰ درصد ،دارای آج میباشد.و لاستیک زاپاس رویت شد .
۵)شیشه ها و آینه ها: سالم.
۶)سپرها : سالم
۷)چراغها: سالم
۸)بیمه: اعتبار بیمه نامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱
۹)سایر موارد: با توجه به توقف طولانی باتری فاقد کارائی میباشد و تخریب شده است
محل استقرار خودرو : در پارکینگ منزل مسکونی واقع در محمدیه،منطقه ۵،کوچه سرو۲۹،پلاک ۴۸
علی ایحال خودروی مذکور در قبال قسمتی از طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت ، در جلسه مزایده ای که در روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ از ساعت ۹صبح الی ۱۲ظهردر اجرای ثبت شهرستان البرز برگزار می گردد ،بفروش می رسد مزایده از مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) بهای ارزیابی قطعیت یافته شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادشده از طریق خریدار فروخته می شود فروش کلاً نقدی میباشد و شرکت در مزایده منوط به ارائه فیش واریزی به مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده به شماره حساب IR480100004077013207910608 نزد بانک مرکزی با شناسه واریز ۹۱۵۱۰۸۵۷۷۱۰۱۳۲۱۴۰۰۰۲۱۲۱۴۸۰۰۰۰۳ بانک مرکزی می باشد و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .
محل برگزاری مزایده : شهرصنعتی البرز،روبروی دادگستری ،مجتمع ادارات،اداره ثبت اسنادو املاک شهرستان البرز(واحد اجراء)
رئیس ثبت اسنادو املاک شهرستان البرز-قوچی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۹۰۵۰۰۰۰۰۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۴۰۰۹۰۴۵۰۰۰۰۱۵

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودروی سواری پراید مدل ۱۳۸۷تیپ : جی ال ایکس برنگ: نوک مدادی متالیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.