تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۰۳۲۴۲ (اسناد ذمه)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق ششدانگ خودرو : سیستم : لیفان تیپ : ۶۲۰ کاربری : سواری مدل : ۱۳۹۰ رنگ : نقره ای-نقره ای-متالیک شماره شاسی : NAKNF4210BB102926 شماره موتور : Y00885123 شماره اتاق : — نوع سوخت : بنزین تعداد محور : ۲ ظرفیت : جمعا ۵ نفر تعداد چرخ : ۴ تعداد سیلندر : ۴ به شماره انتظامی ایران۲۲ ۳۳۹ د ۹۵ متعلق به آقای حمیدرضا سپهرنیا بدهکار پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۰۳۲۴۲ که درقبال بدهی وی بازداشت و در پارکینگ حکیم غرب بنشانی : تهران- بزرگراه علامه جعفری- ورودی بازار سنگ متوقف شده است طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخه ۱۴۰۲ /۰۲/۲۷ قابلیت شماره گذاری و اصالت دارد ، فاقد بیمه بدنه و فاقد نقض ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. بدنه یک دستگاه خودرو مذکور توسط ابزار ضخامت سنج التراسونیک و قلم تشخیص بتونه رنگ ،مورد کارشناسی و بازدید قرار گرفت . خودرو ، سیستم ها و قطعات اصلی موجود آنها رویت گردید.تا حد امکان وضعیت کنونی ( آثار خط و خش بدنه ) با توجه به استهلاک سرویس و نگهداری ، مدل ساخت و ارزش روز از بازار با شرایط موجود ، مدنظر ارزیابی قرار گرفت. بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ اعتبار دارد. نمایشگر پیمایش ۹۱۳۳۶ کیلومتر بود ،سپر حلو ، سنگ ریزه خوردگی ،خط و خش و ترک جزئی دارزد. سپر عقب ، خط و خش و ساییدگی دارد. بدنه ( درب ها ، گلگیرها و ….) خط و خش جزئی دارند. کلیه لاستیک ها حدود ۸۰ در صد آج دارند. داشبرد تودوزی و صندلی ها در حد استهلاک مدل است. باطری دارد و لاستیک زاپاس رویت شد. کلیه شیشه ها و چراغ ها از نظر ظاهری سالم هستند. وضعیت موتور و سیستم انتقال نیرو روشن بازدید شد. به مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و باشد و از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از بهشتی کوچه میرزا حسنی پلاک ۳ ازطریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا بستانکار در صورت تمایل به رقابت و خریدار و یا خریداران می بایست اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را ۴۸ ساعت قبل از شروع مزایده به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۶۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۳۲۴۲

شرایط آگهی

اعلام نشده
ششدانگ خودرو : سیستم : لیفان تیپ : ۶۲۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.