تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : نیرورسانی، جابجایی و رفع حریم تأسیسات، روشنایی، نصب ترانس، اصلاح و بهینه سازی شبکه در محدوده امور برق منطقه دو
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۳۸۸۳۰۰۰۰۲۲
برگزار کننده : امورمنطقه ۲ توزیع برق شهرستان اصفهان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱مورد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : اصفهان

شرایط آگهی

کلیه پیشنهاددهندگان ملزم به تکمیل، مهر و امضاء کلیه مدارک و مستندات استعلام و بارگزاری آن در سامانه می باشند. در صورت عدم رعایت این بند پیشنهاد قیمت ابطال می گردد.
نیرورسانی، جابجایی و رفع حریم تأسیسات، روشنایی، نصب ترانس، اصلاح و بهینه سازی شبکه در محدوده امور برق منطقه دو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.