تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید خدمت نصب و راه اندازی المنت LP-HP کمپرسور اطلس کوپکو ZT90شامل باز کردن المنتهای قبلی و نصب النتهای جدید و راه اندازی کمپرسور. بازدید الزامیست.
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۹۰۳۰۰۰۰۲۴۶
برگزار کننده : کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران
نام سرویس : تامین بخار و تهویه هوا
تعداد : ۲دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
محل تحویل : استان : مازندران ، شهر : آمل

شرایط آگهی

به پیشنهاد قیمت های بدون بازدید ترتیب اثر داده نخواهد شد.وجه خدمت پس از تایید فنی وپرداخت مفاصا حساب تامین اجتماعی قابل پرداخت می باشد.
خرید خدمت نصب و راه اندازی المنت LP-HP کمپرسور اطلس کوپکو ZT90شامل باز کردن المنتهای قبلی و نصب النتهای جدید و راه اندازی کمپرسور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.