تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوازده ست (۱۴۴۰۰ عدد) فیلتر هوای ورودی کمپرسور (با پوشش نانو) جهت واحد های گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق شیروان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید دوازده ست (۱۴۴۰۰ عدد) فیلتر هوای ورودی کمپرسور (با پوشش نانو) جهت واحد های گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 1 ریال توضیحات تضمین : حداقل 5درصد مبلغ پیشنهادی زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 09:00
خرید دوازده ست (۱۴۴۰۰ عدد) فیلتر هوای ورودی کمپرسور (با پوشش نانو) جهت واحد های گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.