تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله و اتصالات موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق شیروان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید لوله و اتصالات موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 1 ریال توضیحات تضمین : حداقل 5درصد مبلغ پیشنهادی زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 09:00
خرید لوله و اتصالات موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.