تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

(حداقل رتبه ۵ ارتباطات و فناوری اطلاعات یا تاییدیه توان فنی و اجرایی از شرکت مخابرات)
برگزار کننده : شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
شرح کلی حوزه فعالیت : پروژه اجرای شبکه داخلی مخابرات تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان همدان
برآورد مالی : ۷۹,۸۵۲,۵۴۴,۵۰۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 3,000,000 مبلغ تضمین : 3,990,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/09/26ساعت: 12:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای شبکه داخلی مخابرات تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان همدان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.