تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن
برگزار کننده : اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
شرح کلی حوزه فعالیت : حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن
برآورد مالی : ۱۲۲,۸۰۱,۷۸۹,۴۳۶

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 6,141,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/09/30ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.