تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره ۰۸۵۳-۱۴۰۲ خدمات تأمین نیروی انسانی، تهیه مواد غذایی، طبخ، توزیع و سرو غذا جهت کارکنان شرکت در منطقه سیری و سکوهای دریایی آن
برگزار کننده : شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه سیری

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 هزینه خرید اسناد : 5,000,000
خدمات تأمین نیروی انسانی،تهیه مواد غذایی،طبخ،توزیع و سرو غذاجهت کارکنان شرکت درمنطقه سیری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.