تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۴۰۲۰۱۱۱۱_تامین خدمات ایمنی ، آتش نشانی ، بهداشت و محیط زیست.
(منطقه عملیاتی خانگیران – سرخس به مدت یکسال شمسی)
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
شرح کلی حوزه فعالیت : ۴۰۲۰۱۱۱۱_تامین خدمات ایمنی ، آتش نشانی ، بهداشت و محیط زیست.
(منطقه عملیاتی خانگیران – سرخس به مدت یکسال شمسی)

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 9,760,800,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 08:00
تامین خدمات ایمنی ، آتش نشانی ، بهداشت و محیط زیست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.