تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیزات BMS و هوشمند سازی
مبلغ براورد ۲۹۳۵۸ میلیون ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/500/000/000 ریال
خرید تجهیزات BMS و هوشمند سازی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.