تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

جمع آوری اطلاعات تلفنی اینترنتی طرح های پایش ملی محیط کسب و کار و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار

شرایط آگهی

اعلام نشده
جمع آوری اطلاعات تلفنی اینترنتی طرح های پایش ملی محیط کسب و کار و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.