تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار حفاظت از ،زنگ جابجایی جمع آوری انشعابات خدمات کنتورخوانی توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات نصب تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان تیران و کرون و توابع

شرایط آگهی

تضمین : 6/519/000/000 ریال
انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار حفاظت از زنگ، جابجایی جمع آوری انشعابات خدمات کنتورخوانی توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.