تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور۴۰۰کیلووات طی تقاضایdsd-01243-r
برگزار کننده : شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور۴۰۰کیلووات طی تقاضایdsd-01243-tr

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.