تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش تعداد ۱۲ دستگاه انواع خودروهای قابل شماره گذاری خود شامل :
۱- وانت دو کابین مسقف سوزو ای TFS85 شماره پلاک ۸۸۶ الف ۲۶ ایران ۲۲ سال ساخت ۱۳۹۴
۲- سواری مخصوص حمل پول نیسان سرانزا شماره پلاک ۶۸۳ الف ۳۵ ایرا ن ۲۲ سال ساخت ۱۳۸۶
۳- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۱۹۹ الف ۲۳ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۴- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۲۴۷ الف ۲۳ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۵- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۳۴۳ الف ۲۳ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۶- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۳۵۱ الف ۲۳ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۷- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۴۸۹ الف ۱۸ ایران ۲۲ سال ساخت ۱۳۹۳
۸- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۸۴۳ الف ۲۴ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۹- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۸۴۴ الف ۲۳ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳ سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۸۵۳ الف ۲۴ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۱۰- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۸۶۲ الف ۲۴ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۱۱- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۸۷۸ الف ۲۴ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳
۱۲- سواری مخصوص حمل پول لندمارک CP23 شماره پلاک ۸۷۸ الف ۲۴ ایران ۳۳ سال ساخت ۱۳۹۳

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش تعداد ۱۲ دستگاه انواع خودروهای قابل شماره گذاری خود شامل : ۱- وانت دو کابین مسقف سوزو ای TFS85- سواری مخصوص حمل پول نیسان سرانزا – سواری مخصوص حمل پول لندمارک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.