تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تعویض تابلو و کابل های ترانس به تابلو و سر خط پست های توزیع در نقاط مختلف باغستان طبق مجوز ۰۲/۲۴۷۲
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۵۱۶۳۰۰۰۰۲۱
برگزار کننده : منطقه برق شهریار
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : شهریار

شرایط آگهی

تعویض تابلو و کابل های ترانس به تابلو و سر خط پست های توزیع در نقاط مختلف باغستان طبق مجوز 02/2472
تعویض تابلو و کابل های ترانس به تابلو و سر خط پست های توزیع در نقاط مختلف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.