تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تجدید خدمت تامین برق ۳۲*۳ آمپر ایستگاههای حفاظت کاتدیک زیاران و میانکوه
شامل : احداث پست هوایی
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۱۰۷۰۰۰۱۲۵
برگزار کننده : شرکت سهامی اب منطقه ای قزوین
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱ قرارداد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
محل تحویل : قزوین ، قزوین

شرایط آگهی

اعلام نشده
خدمت تامین برق ۳۲*۳ آمپر ایستگاههای حفاظت کاتدیک شامل : احداث پست هوایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.