تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام عملیات بیولوژیکی ( بذرکاری، چاله های فلسی و حفاظت وقرق) در حوزه آبخیز آجی چای و شیخ جعفر شهرستان قروه
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۲۰
برگزار کننده : اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کردستان
نام سرویس : فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی و فعالیتهای پس از برداشت محصول
تعداد : ۱درخواست
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
محل تحویل : استان : کردستان ، شهر : سنندج

شرایط آگهی

توجه شود فقط تشکل هل و تعاونی های فراگیر تخصصی حوزه شهرستان ثبت قیمت نمایند.تکمیل و بارگزاری برگه پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
انجام عملیات بیولوژیکی ( بذرکاری، چاله های فلسی و حفاظت و قرق) در حوزه آبخیز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.