تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید سرکابل سرد هوایی برای کابل تک رشته ۲۰ کیلو ولت با عایق خشک
سامانه ۲۰۰۲۰۹۲۷۳۴۰۰۰۰۶۷

شرایط آگهی

تضمین مبلغ 3.475.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری شماره مندرج در اصل آگهی نزد بانک صادرات شعبه ملاصدرا ...- مناقصه گر می بایست دارای گواهی تایپ تست از آزمایشگاههای مرجع آزمایشگاههای مورد تأیید ILAC) در خصوص سرکابل سرد هوایی برای کابل تک رشته 20 کیلوولت با عایق خشک باشد- پروانه بهره برداری - بهمراه گواهی ظرفیت تولید سالیانه در صورت وجود ارائه گردد. هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده می باشد.
خرید سرکابل سرد هوایی برای کابل تک رشته ۲۰ کیلو ولت با عایق خشک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.