تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید کابل خودنگهدار آلیاژی به سطح مقطع سه در نود و پنج
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید کابل خودنگهدار آلیاژی به سطح مقطع سه در نود و پنج

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 3,610,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/02ساعت: 09:30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کابل خودنگهدار آلیاژی به سطح مقطع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.