تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بهسازی لوله های آب ساماه سرمایشی و گرمایشی ساختمان مهمانسرای ۹۰
براورد : ۲۴۷۴۵۶۲۵۴۹۲ ریال

شرایط آگهی

دارای حداقل پایه 5 گرایش تاسیسات و تجهیزات یا حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز
بهسازی لوله های آب ساماه سرمایشی و گرمایشی ساختمان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.