تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد اقدام به خرید Anti Virus Kasper با مشخصات زیر انجام دهد.
جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس https://parstechnology.ir/tenders بخش مناقصات مراجعه شود.
خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ با قید زمان تحویل در سر برگ شرکت، ممهور به مهر شرکت، دارای اعتبار قیمت با ذکر شماره تماس، کد اقتصادی به صورت مهر و موم شده به آدرس: تهران – خیابان ایرانشهر – کوچه مهزاد – پلاک۶ – واحد دبیرخانه مراجعه فرمایید.

شرایط آگهی

اعلام نشده
خرید Anti Virus Kasper

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.