تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

سامانه مدیرت یکپارچه هوشمند ۱۳۷ شهرداری کاشمر
برگزار کننده : شهرداری کاشمر استان خراسان رضوی
شرح کلی حوزه فعالیت : سامانه مدیرت یکپارچه هوشمند ۱۳۷ شهرداری کاشمر

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 10,000,000 ریال توضیحات تضمین : شرکت کنندگان علاوه بر بارگذاری اسناد در سامانه ستاد، اسناد را بصورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری بدهند زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/07/30ساعت: 14:00
سامانه مدیرت یکپارچه هوشمند

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.