تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید و آداپتاسیون بوشینگهای ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع
برگزار کننده : شرکت سهامی برق منطقه ای یزد
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید و آداپتاسیون بوشینگهای ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,268,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/11/05ساعت: 13:00
خرید و آداپتاسیون بوشینگهای ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.