تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی و خدماتی
برگزار کننده : شهرداری بندرعباس
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی و خدماتی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 600,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/12/29ساعت: 13:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی و خدماتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.