تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۳ عنوان مناقصه شامل :
خرید لوازم آتش نشانی
خرید یک دستگاه هیوندا هشت تن شاسی با کاربری سطل شور (تجدید مناقصه)
خرید و اجرای رنگ ترافیکی

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. مبلغ سپرده به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی -
۳ عنوان مناقصه شامل : خرید لوازم آتش نشانی – خرید یک دستگاه هیوندا هشت تن شاسی با کاربری سطل شور – خرید و اجرای رنگ ترافیکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.