تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

Warning: A non-numeric value encountered in /home/tikekabl/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 522

Warning: A non-numeric value encountered in /home/tikekabl/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 523

Warning: A non-numeric value encountered in /home/tikekabl/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 530

توضیحات آگهی

دو ردیف مناقصه شامل :
۱- کابل خود نگهدار ۲۵+۵۰+۲۵+۳۵۰ ۵۰۰ کیلومتر
۲- کابل خود نگهدار ۷۰۲۵+۳۷۰۲۵ ۵۰۰ کیلومتر

دو ردیف مناقصه شامل : ۱- کابل خود نگهدار ۲۵+۵۰+۲۵+۳۵۰ ۵۰۰ کیلومتر ۲- کابل خود نگهدار ۷۰۲۵+۳۷۰۲۵ ۵۰۰ کیلومتر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.