تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تقاضای ۰۲۳۰۰۶۵جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد.
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۳۹۸۵۰۰۷۰۰۰
برگزار کننده : شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
نام کالا : یاتاقان هوایی
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : پوسته پمپ
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : پمپ جت درون چاهی
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

تقاضای 0230065جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد.
ROTARY TRANSMISSION-OIL WELL DRAWWORKS-NATIONAL DRAWWORKS

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.