تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ساخت SPARK PLUG،الکترود و پایه های عایق الکترود مطابق تقاضای و اسناد فنی پیوست.(نمونه موجود است)
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۳۵۶۷۰۰۰۳۹۸
برگزار کننده : شرکت نفت و گاز اروندان
نام سرویس : تولید موتور برقی، دینام و ترانسفورماتور و دستگاه های توزیع و کنترل برق
تعداد : ۸۸ST
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : خرمشهر

شرایط آگهی

پیشنهادات به صورت جدا گانه طی سه فقره فنی، مالی و ITP ارسال گردد.(فقط سازندگان)شرکت سازنده ای که یکی از سه سند فوق را بارگذاری ننماید. از استعلام حذف می گردد.برنده استعلام موظف به ارائه کلیه سطوح بازرسی تعیین شده می باشد.
ساخت SPARK PLUG خرید شمع، الکترود پایه های عایق الکترود ریبویلر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.