تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : دیوار کشی و ساخت و نصب کانال هواساز و اگزاست طبق نقشه پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۰۱۴۶۰۰۰۱۲۰
برگزار کننده : بیمارستان علی اصغر  ع  شیراز
نام سرویس : انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها
تعداد : ۱متر مربع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : شیراز

شرایط آگهی

ایران کد مشابه/درخواست دیوار کشی و ساخت و نصب کانال هواساز و اگزاست طبق نقشه پیوست/انجام کار اعتباری/انعقاد قرارداد پس از برنده شدن الزامیست
دیوار کشی و ساخت و نصب کانال هواساز و اگزاست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.