تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : طراحی تهیه و حمل تجهیزات سیستم آرگونایت / طبق لیست پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۰۳۶۰۰۰۸۶۵
برگزار کننده : بانک سپه
نام سرویس : سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان
تعداد : ۱مقطوع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

برگ پرسش بها در پیوست می باشد.در صورت عدم ارسال برگه پرسش بها ابطال خواهید شد.
طراحی تهیه و حمل تجهیزات سیستم آرگونایت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.