تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ۶ قلم به تعداد ۲۴۰ عدد/ ارائه پیشنهاد فنی و مالی الزامی /قید زمان تحویل الزامی
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۲۱۷۹۰۰۲۰۸۹
برگزار کننده : شرکت پالایش نفت ابادان
نام کالا : نازل آتش نشانی
تعداد : ۵۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : نازل آتش نشانی
تعداد : ۲۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : نازل آتش نشانی
تعداد : ۲۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : نازل آتش نشانی
تعداد : ۵۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : نازل آتش نشانی
تعداد : ۵۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : نازل آتش نشانی
تعداد : ۵۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : آبادان

شرایط آگهی

خرید به صورت اعتباری و هرینه حمل بر عهده فروشنده می باشدعدم ارسال پیشنهاد فنی ومالی ، شرکت حذف می گردد.پیشنهاد فنی و مالی براساس شرح تقاضا ارائه گردد.
۶ قلم نازل آتش نشانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.