تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

عملیات ممیزی املاک ومستحدثات شهر عجب شیر و پالایش و آرشیو الکترونیکی پرونده ها و تهیه نقشه پایه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 2/500/000/000 ریال
عملیات ممیزی املاک ومستحدثات شهر و پالایش و آرشیو الکترونیکی پرونده ها و تهیه نقشه پایه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.