تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اصلاح برق ساختمان اداری تابلوهای برق ،اصلی چنج آور طبقات اداری و روشنایی و اصلاح شرکت گاز استان اصفهان سیستم گرمایش و اصلاح لوله کشی آب فن کویلها و آب بهداشتی اداره گاز منطقه ۲ اصفهان (۲۲) بهمن

شرایط آگهی

تضمین : 1/850/000/000 ریال حداقل رتبه معتبر 5 ابینه
اصلاح برق ساختمان اداری تابلوهای برق ،اصلی چنج آور طبقات اداری و روشنایی و اصلاح شرکت سیستم گرمایش و اصلاح لوله کشی آب فن کویلها و آب بهداشتی اداره

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.