تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

موضوع:تنظیف ساختمان اداری و نگهداری فضای سبز آن اپراتوری تلفنخانه و پاسخگویی به مکالمات تلفنی و نگهبانی از انبار و امور دبیرخانه و خدمات انفورماتیک با برآورد:۱۳٫۰۹۶٫۰۹۶٫۵۲۸ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 654,804,826 ریال
تنظیف ساختمان اداری و نگهداری فضای سبز آن اپراتوری تلفنخانه و پاسخگویی به مکالمات تلفنی و نگهبانی از انبار و امور دبیرخانه و خدمات انفورماتیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.