تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فراخوان شناسایی ارزیابی صلاحیت مشاوران در خصوص توسعۀ سامانه های سازمان غذا ودارو
برگزار کننده : سازمان غذا و دارو

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران در خصوص توسعۀ سامانه های سازمان غذا و دارو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.